false

Välgörenhet / Utmärkelser / Partners för trygghet

“Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.” Vi på AN Travel vill även ta ett bredare ansvar och bidra till ett bättre samhälle och en ljusare tillvaro. Vi är oerhört glada och stolta över att samarbeta med organisationer som Min Stora Dag och Friends. Vi är också tacksamma för de utmärkelser vi mottagit genom åren och de samarbeten vi har inlett, allt för att kunna erbjuda våra kunder en trygg upplevelse.

Välgörenhet:

Vi är ett ansvarstagande företag som ständigt arbetar för att uppmärksamma välgörenhetsorganisationer och andra projekt vi tycker bidrar till att göra samhället bättre.
 Vi är även stolta över de utmärkelser vi fått och de samarbeten vi bundit oss till för att skydda våra kunder.

Min Stora dag är den enda rikstäckande organisationen som gör skillnad i vardagen för dessa barn. Vi samarbetar med samtliga sjukhus i Sverige, för att alla mellan 4-18 år, ska få något att längta till, uppleva och minnas. Vi vill skapa goda barndomsminnen och en paus från det tuffa och svåra.
Vi fokuserar inte på forskning, utan på konkreta upplevelse, önskedrömmar och den energi det ger.

Friends är en barnrättsorganisation som arbetar mot mobbning. Det gör vi genom att utbilda skolor, förskolor och idrottsföreningar, samt genom att driva opinion för att skapa förändring på samhällsnivå.

Utmärkelser:

AN Travel AB är ett av Sveriges Superföretag för andra året i rad. 2016 tog bolaget plats som ett av de 580 företag som fick utmärkelsen, året efter upprepades framgången med att ta en plats bland de 641 som detta år valdes ut.  Som Superföretag krävs det att bolaget fyra år i rad har klarat högt ställda krav på tillväxt, lönsamhet och avkastning på kapital. Det är bara någon tiondels promille av de svenska företagen som lever upp till kraven.

Vi är oerhört stolta och glada över att kvala in på listan som en utav Sveriges Superföretag!

Vi har mottagit kreditvärdighet hög från Bisnode vilket är det högsta betyget som vi idag kan bli tilldelade (eftersom vi ännu inte varit verksamma i 10 år).

Partners för trygghet:

Anlita alltid en resebyrå som är ansluten till Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, SRF. Som medlemmar antas endast finansiellt sunda reseföretag med erfaren och kompetent personal. Ett krav för medlemskap är att företaget ställt erforderliga resegarantier och verksamhetsförsäkring.

Resegarantin ska skydda resenärer när bl.a. paketresor ställs in eller avbryts. Garantin ska ställas till Kammarkollegiet innan företaget börjar marknadsföra eller sälja resor. Om resorna av någon anledning inte genomförs, oftast på grund av konkurs, kan garantin användas till att ge ersättning åt drabbade resenärer. För att få ersättning ska man ansöka hos Resegarantinämnden.

 AN Travel AB har ställt garanti på över 4.500.000 kr.